ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KUBET ให้บริการแก่คุณภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าที่ไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการของเรา ในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือเยี่ยมชมหรือซื้อจากธุรกิจใด ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับเราไม่ว่าจะรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบริการหรือธุรกิจดังกล่าว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งควบคุมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เคยูเบทของคุณด้วย เพื่อทำความเข้าใจหลักปฏิบัติของเรา

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์นี้และส่งอีเมลถึงเรา แสดงว่าคุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ และยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง ดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของเคยูเบท หรือผู้จัดหาเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของเคยู เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเรา หรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า

เคยูเบทและเครื่องหมายอื่นๆ ที่ระบุบนเว็บไซต์ของเราเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเรา หรือบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของเรา ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ไม่ใช่ของเคยู ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนแก่ลูกค้า หรือในลักษณะใดๆ ที่ดูหมิ่นหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของเคยู เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่ของเคยู หรือบริษัทสาขาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นหรือไม่เป็นพันธมิตร เชื่อมโยง หรือสนับสนุนโดย เคยู หรือบริษัทสาขาก็ได้

ใบอนุญาตและการเข้าถึง

ใบอนุญาตและการเข้าถึง
ใบอนุญาตและการเข้าถึง

เคยู ให้สิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้เป็นการส่วนตัว และห้ามดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้าเพจ) หรือแก้ไข หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเคยู ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของไซต์นี้หรือเนื้อหา การรวบรวมและการใช้รายการสินค้า คำอธิบาย หรือราคา; การใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาโดยอนุพันธ์; การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม หรือการใช้เหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือรวบรวมและสกัดข้อมูลที่คล้ายกัน